Þjónusta

NÁMS – OG STARFSRÁÐGJÖF 

Í NTV er starfandi náms – og starfsráðgjafi, sem veitir nemendum NTV stuðning í námi. Hægt er að óska eftir viðtali með því að senda póst á skoli@ntv.is.  

LENGING Á PRÓFTÍMA 

Nemendur sem óska eftir lengingu á próftíma eru beðnir um að senda póst á skoli@ntv.is.

Nemandi getur óskað eftir lengingu á próftíma um 30 mínútur falli hann undir einhverjar af eftirfarandi skilgreiningum:

  • Greining frá viðurkenndum sérfræðingi. Greiningu skal skila a.m.k. 3 dögum fyrir fyrsta próf. Aðeins nemendur með greiningu frá viðurkenndum greiningaraðila um einhverfu, asperger, tourette eða sértæka námsörðuleika geta sótt um lengingu á próftíma.
  • Annað tungumál en íslenska sem fyrsta mál
  • Nemandi hefur alist upp erlendis á grunnskólaaldri
  • Tímabundin veikindi eða slys sem valda því að nemandi á erfitt með að taka próf. Slík tilfelli eru metin sérstaklega af skólastjóra/náms – og starfsráðgjafa.

SVEIGJANLEIKI Í NÁMI 

Þegar upp koma vandamál t.d. vegna veikinda eða breyttra aðstæðna, sem valda því að nemandi getur ekki stundað námið samkvæmt stundaskrá, leggur starfsfólk NTV sig fram við að finna lausn á málinu.

FERILL ÁGREININGSMÁLA VEGNA SAMSKIPTA

Ef nemandi eða nemendur telja á sér brotið, eða ef ágreiningur verður í skólastarfi milli nemenda þá geta þeir leitað til leiðbeinanda, námsráðgjafa eða umsjónaraðila námsleiðar/brautarstjóra, til að fá aðstoð við lausn málsins. Takist ekki að leysa málið skal því vísað til skólastjóra sem leitar frekari leiða til lausnar á málunum.

Leitast skal við að leysa ágreiningsmál á vettvangi skólans. Uni nemandi ekki úrskurði í deilumáli má vísa málinu til stjórn skólans. Lögð er áhersla á að afgreiða öll deilumál með skjótum og sem farsællegustum hætti.

FRÉTTIR

SZKOŁA BIUROWA I ISLANDZKI W PRACY BIUROWEJ – KURS ONLINE

SZKOŁA BIUROWA NTV I ISLANDZKI W PRACY BIUROWEJ MÍMIR- KURS ONLINEW przypadku pracy biurowej znajomość komputera jest kluczowa. Oferujemy Państwu...

Skapaðu þér nýtt starfstækifæri strax

NTV skólinn býður upp á einstaklega hagnýtt og starfsmiðað nám þar sem metnaðarfullur einstaklingur getur á skömmum tíma skapað sér...